ترجمه Ignorance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناداني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جهل‌ , در فارسی : بي‌ خبري‌ , به فارسی : ناشناسي‌ , سایر ترجمه ها : جهالت‌.

Ignorance به چه معناست و Ignorance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ignorance

ناداني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناداني‌, ترجمه ناداني‌, کلمات شبیه ناداني‌ , جهل‌ به لاتین , بي‌ خبري‌ به لاتین , ناشناسي‌ خارجی , جهالت‌. در زبان
دانلود فایل ها