ترجمه Ignoratio Elenchi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با بيان‌ خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشاغبه‌.

Ignoratio Elenchi به چه معناست و Ignoratio Elenchi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ignoratio Elenchi

با بيان‌ خود به خارجی , ریشه انگلیسی با بيان‌ خود, ترجمه با بيان‌ خود, کلمات شبیه با بيان‌ خود , مشاغبه‌. به لاتین
دانلود فایل ها