ترجمه Ileitis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اماس‌ روده‌دراز.

Ileitis به چه معناست و Ileitis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ileitis

(ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌, ترجمه (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ , اماس‌ روده‌دراز. به لاتین
دانلود فایل ها