ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ileitis به فارسی

ترجمه Ileitis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اماس‌ روده‌دراز.

Ileitis به چه معناست و Ileitis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ileitis

(ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌, ترجمه (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) اماس‌ ايلئون‌ , اماس‌ روده‌دراز. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: