ترجمه Ilium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوان‌ حرقفي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حرقفه‌.

Ilium به چه معناست و Ilium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ilium

استخوان‌ حرقفي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استخوان‌ حرقفي‌, ترجمه استخوان‌ حرقفي‌, کلمات شبیه استخوان‌ حرقفي‌ , حرقفه‌. به لاتین
دانلود فایل ها