ترجمه Ill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بد , در فارسی : زيان‌ اور , به فارسی : ببدي‌ , سایر ترجمه ها : بط‌ور ناقص‌ از روي‌

Ill به چه معناست و Ill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ill

بيمار به خارجی , ریشه انگلیسی بيمار, ترجمه بيمار, کلمات شبیه بيمار , بد به لاتین , زيان‌ اور به لاتین , ببدي‌ خارجی , بط‌ور ناقص‌ در زبان , از روي‌انگلیسی
دانلود فایل ها