ترجمه Ill Advised در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبني‌ بر بي‌ اط‌لاعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير عاقلانه‌ , در فارسی : بد فهمانده‌شده‌.

Ill Advised به چه معناست و Ill Advised یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ill Advised

مبني‌ بر بي‌ اط‌لاعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مبني‌ بر بي‌ اط‌لاعي‌, ترجمه مبني‌ بر بي‌ اط‌لاعي‌, کلمات شبیه مبني‌ بر بي‌ اط‌لاعي‌ , غير عاقلانه‌ به لاتین , بد فهمانده‌شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها