ترجمه Ill Natured در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدط‌بيعت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدباط‌ن‌ , در فارسی : بداخلاق‌ , به فارسی : عبوس‌ , سایر ترجمه ها : ترشرو بدسرشت‌

Ill Natured به چه معناست و Ill Natured یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ill Natured

بدط‌بيعت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدط‌بيعت‌, ترجمه بدط‌بيعت‌, کلمات شبیه بدط‌بيعت‌ , بدباط‌ن‌ به لاتین , بداخلاق‌ به لاتین , عبوس‌ خارجی , ترشرو در زبان , بدسرشت‌انگلیسی
دانلود فایل ها