ترجمه Ill Will در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوء نيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دشمني‌ , در فارسی : خصومت‌.

Ill Will به چه معناست و Ill Will یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ill Will

سوء نيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوء نيت‌, ترجمه سوء نيت‌, کلمات شبیه سوء نيت‌ , دشمني‌ به لاتین , خصومت‌. به لاتین
دانلود فایل ها