ترجمه Illegibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نا خوانايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوانده‌ نشدني‌.

Illegibility به چه معناست و Illegibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Illegibility

نا خوانايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نا خوانايي‌, ترجمه نا خوانايي‌, کلمات شبیه نا خوانايي‌ , خوانده‌ نشدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها