ترجمه Illegitimate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حرامزاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير مشروع‌ , در فارسی : ناروا.

Illegitimate به چه معناست و Illegitimate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Illegitimate

حرامزاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حرامزاده‌, ترجمه حرامزاده‌, کلمات شبیه حرامزاده‌ , غير مشروع‌ به لاتین , ناروا. به لاتین
دانلود فایل ها