ترجمه Illuminate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روشن‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخشان‌ساختن‌ , در فارسی : زرنما كردن‌ , به فارسی : چراغاني‌كردن‌

Illuminate به چه معناست و Illuminate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Illuminate

روشن‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روشن‌ كردن‌, ترجمه روشن‌ كردن‌, کلمات شبیه روشن‌ كردن‌ , درخشان‌ساختن‌ به لاتین , زرنما كردن‌ به لاتین , چراغاني‌كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها