ترجمه Illumination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روشن‌سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنوير , در فارسی : چراغاني‌ , به فارسی : تذهيب‌ , سایر ترجمه ها : اشراق‌.

Illumination به چه معناست و Illumination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Illumination

روشن‌سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روشن‌سازي‌, ترجمه روشن‌سازي‌, کلمات شبیه روشن‌سازي‌ , تنوير به لاتین , چراغاني‌ به لاتین , تذهيب‌ خارجی , اشراق‌. در زبان
دانلود فایل ها