ترجمه Illustrious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برجسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نامي‌ , در فارسی : درخشان‌ , به فارسی : ممتاز , سایر ترجمه ها : مجلل‌.

Illustrious به چه معناست و Illustrious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Illustrious

برجسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برجسته‌, ترجمه برجسته‌, کلمات شبیه برجسته‌ , نامي‌ به لاتین , درخشان‌ به لاتین , ممتاز خارجی , مجلل‌. در زبان
دانلود فایل ها