ترجمه Image در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجسمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمثال‌ , در فارسی : شكل‌ , به فارسی : پنداره‌ , سایر ترجمه ها : شمايل‌ تصوير , پندار

Image به چه معناست و Image یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Image

مجسمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مجسمه‌, ترجمه مجسمه‌, کلمات شبیه مجسمه‌ , تمثال‌ به لاتین , شكل‌ به لاتین , پنداره‌ خارجی , شمايل‌ در زبان , تصويرانگلیسی , پندار
دانلود فایل ها