ترجمه Image در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيالي‌ , در فارسی : منظ‌ر , به فارسی : مجسم‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : خوب‌ شرح‌ دادن‌

Image به چه معناست و Image یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Image

تصور به خارجی , ریشه انگلیسی تصور, ترجمه تصور, کلمات شبیه تصور , خيالي‌ به لاتین , منظ‌ر به لاتین , مجسم‌ كردن‌ خارجی , خوب‌ شرح‌ دادن‌ در زبان
دانلود فایل ها