ترجمه Imaginal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ درك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌تصورات‌ و پندارها , در فارسی : تصوري‌.

Imaginal به چه معناست و Imaginal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imaginal

قابل‌ درك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ درك‌, ترجمه قابل‌ درك‌, کلمات شبیه قابل‌ درك‌ , وابسته‌ به‌تصورات‌ و پندارها به لاتین , تصوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها