ترجمه Imaginal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbanigami) تصور كردني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ تصور , در فارسی : انگاشتني‌

Imaginal به چه معناست و Imaginal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imaginal

(elbanigami) تصور كردني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbanigami) تصور كردني‌, ترجمه (elbanigami) تصور كردني‌, کلمات شبیه (elbanigami) تصور كردني‌ , قابل‌ تصور به لاتین , انگاشتني‌ به لاتین
دانلود فایل ها