ترجمه Imbricate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ هم‌قرار گرفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فلس‌ فلس‌ , در فارسی : پولك‌ پولك‌.

Imbricate به چه معناست و Imbricate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imbricate

روي‌ هم‌قرار گرفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ هم‌قرار گرفته‌, ترجمه روي‌ هم‌قرار گرفته‌, کلمات شبیه روي‌ هم‌قرار گرفته‌ , فلس‌ فلس‌ به لاتین , پولك‌ پولك‌. به لاتین
دانلود فایل ها