ترجمه Imbroglio در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسئله‌ غامض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوء تفاهم‌.

Imbroglio به چه معناست و Imbroglio یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imbroglio

مسئله‌ غامض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسئله‌ غامض‌, ترجمه مسئله‌ غامض‌, کلمات شبیه مسئله‌ غامض‌ , سوء تفاهم‌. به لاتین
دانلود فایل ها