ترجمه Imbrue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الوده‌ كردن‌ , در فارسی : تر كردن‌ , به فارسی : خيساندن‌ , سایر ترجمه ها : مرط‌وب‌ كردن‌

Imbrue به چه معناست و Imbrue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imbrue

اغشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اغشتن‌, ترجمه اغشتن‌, کلمات شبیه اغشتن‌ , الوده‌ كردن‌ به لاتین , تر كردن‌ به لاتین , خيساندن‌ خارجی , مرط‌وب‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها