ترجمه Immanent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرتاسرجهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهمه‌جاحاضر.

Immanent به چه معناست و Immanent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immanent

سرتاسرجهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرتاسرجهان‌, ترجمه سرتاسرجهان‌, کلمات شبیه سرتاسرجهان‌ , درهمه‌جاحاضر. به لاتین
دانلود فایل ها