ترجمه Immediacy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ واسط‌ه‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اگاهي‌ , در فارسی : حضور ذهن‌ , به فارسی : بديهي‌ , سایر ترجمه ها : قرب‌ جواز.

Immediacy به چه معناست و Immediacy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immediacy

بي‌ واسط‌ه‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ واسط‌ه‌ بودن‌, ترجمه بي‌ واسط‌ه‌ بودن‌, کلمات شبیه بي‌ واسط‌ه‌ بودن‌ , اگاهي‌ به لاتین , حضور ذهن‌ به لاتین , بديهي‌ خارجی , قرب‌ جواز. در زبان
دانلود فایل ها