ترجمه Immediate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضروري‌. می باشد

Immediate به چه معناست و Immediate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immediate

ضروري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ضروري‌., ترجمه ضروري‌., کلمات شبیه ضروري‌.
دانلود فایل ها