ترجمه Immensity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيكراني‌.

Immensity به چه معناست و Immensity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immensity

زيادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زيادي‌, ترجمه زيادي‌, کلمات شبیه زيادي‌ , بيكراني‌. به لاتین
دانلود فایل ها