ترجمه Immergence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرو بردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غوط‌ه‌ورسازي‌.

Immergence به چه معناست و Immergence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immergence

فرو بردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرو بردن‌, ترجمه فرو بردن‌, کلمات شبیه فرو بردن‌ , غوط‌ه‌ورسازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها