ترجمه Immesh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hsemne=) در دام‌ نهادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرفتار كردن‌.

Immesh به چه معناست و Immesh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immesh

(hsemne=) در دام‌ نهادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hsemne=) در دام‌ نهادن‌, ترجمه (hsemne=) در دام‌ نهادن‌, کلمات شبیه (hsemne=) در دام‌ نهادن‌ , گرفتار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها