ترجمه Immigration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهاجرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوچ‌.

Immigration به چه معناست و Immigration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immigration

مهاجرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مهاجرت‌, ترجمه مهاجرت‌, کلمات شبیه مهاجرت‌ , كوچ‌. به لاتین
دانلود فایل ها