ترجمه Imminence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycnenimmi) نزديكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشرف‌ بودن‌ , در فارسی : قرابت‌ , به فارسی : وقوع‌ خط‌ر

Imminence به چه معناست و Imminence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imminence

(ycnenimmi) نزديكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ycnenimmi) نزديكي‌, ترجمه (ycnenimmi) نزديكي‌, کلمات شبیه (ycnenimmi) نزديكي‌ , مشرف‌ بودن‌ به لاتین , قرابت‌ به لاتین , وقوع‌ خط‌ر خارجی
دانلود فایل ها