ترجمه Immixture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختلاط‌ و امتزاج‌. می باشد

Immixture به چه معناست و Immixture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immixture

اختلاط‌ و امتزاج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اختلاط‌ و امتزاج‌., ترجمه اختلاط‌ و امتزاج‌., کلمات شبیه اختلاط‌ و امتزاج‌.
دانلود فایل ها