ترجمه Immobilize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثابت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدتي‌ در بستربي‌ حركت‌ ماندن‌.

Immobilize به چه معناست و Immobilize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immobilize

ثابت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ثابت‌ كردن‌, ترجمه ثابت‌ كردن‌, کلمات شبیه ثابت‌ كردن‌ , مدتي‌ در بستربي‌ حركت‌ ماندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها