ترجمه Immoderation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زياده‌ روي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ اعتدالي‌ , در فارسی : زيادتي‌.

Immoderation به چه معناست و Immoderation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immoderation

زياده‌ روي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زياده‌ روي‌, ترجمه زياده‌ روي‌, کلمات شبیه زياده‌ روي‌ , بي‌ اعتدالي‌ به لاتین , زيادتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها