ترجمه Immotile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيحركت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ جنبش‌.

Immotile به چه معناست و Immotile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immotile

بيحركت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيحركت‌, ترجمه بيحركت‌, کلمات شبیه بيحركت‌ , بي‌ جنبش‌. به لاتین
دانلود فایل ها