ترجمه Immutable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغيير ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پابرجا.

Immutable به چه معناست و Immutable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Immutable

تغيير ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی تغيير ناپذير, ترجمه تغيير ناپذير, کلمات شبیه تغيير ناپذير , پابرجا. به لاتین
دانلود فایل ها