ترجمه Impair در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خراب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زيان‌ رساندن‌ , در فارسی : معيوب‌ كردن‌.

Impair به چه معناست و Impair یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impair

خراب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خراب‌ كردن‌, ترجمه خراب‌ كردن‌, کلمات شبیه خراب‌ كردن‌ , زيان‌ رساندن‌ به لاتین , معيوب‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها