خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27024 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27024','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27024 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Imparadise به فارسی

ترجمه Imparadise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌بهشت‌ فرستادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غرق‌ در خوشحالي‌ كردن‌.

Imparadise به چه معناست و Imparadise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imparadise

به‌بهشت‌ فرستادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌بهشت‌ فرستادن‌, ترجمه به‌بهشت‌ فرستادن‌, کلمات شبیه به‌بهشت‌ فرستادن‌ , غرق‌ در خوشحالي‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: