ترجمه Imparity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدم‌سنخيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ تجانس‌ , در فارسی : نابرابري‌.

Imparity به چه معناست و Imparity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imparity

عدم‌سنخيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عدم‌سنخيت‌, ترجمه عدم‌سنخيت‌, کلمات شبیه عدم‌سنخيت‌ , عدم‌ تجانس‌ به لاتین , نابرابري‌. به لاتین
دانلود فایل ها