ترجمه Impasse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بغرنج‌ و دشوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گير , در فارسی : تنگنا.

Impasse به چه معناست و Impasse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impasse

بغرنج‌ و دشوار به خارجی , ریشه انگلیسی بغرنج‌ و دشوار, ترجمه بغرنج‌ و دشوار, کلمات شبیه بغرنج‌ و دشوار , گير به لاتین , تنگنا. به لاتین
دانلود فایل ها