ترجمه Impaste در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خمير كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خمير گرفتن‌ , در فارسی : رنگ‌ غليظ‌ زدن‌ به‌.

Impaste به چه معناست و Impaste یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impaste

خمير كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خمير كردن‌, ترجمه خمير كردن‌, کلمات شبیه خمير كردن‌ , خمير گرفتن‌ به لاتین , رنگ‌ غليظ‌ زدن‌ به‌. به لاتین
دانلود فایل ها