خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27064 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27064','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27064 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impede به فارسی

ترجمه Impede در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازداشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌شدن‌ , در فارسی : ممانعت‌ كردن‌.

Impede به چه معناست و Impede یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impede

بازداشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازداشتن‌, ترجمه بازداشتن‌, کلمات شبیه بازداشتن‌ , مانع‌شدن‌ به لاتین , ممانعت‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: