ترجمه Impede در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازداشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌شدن‌ , در فارسی : ممانعت‌ كردن‌.

Impede به چه معناست و Impede یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impede

بازداشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازداشتن‌, ترجمه بازداشتن‌, کلمات شبیه بازداشتن‌ , مانع‌شدن‌ به لاتین , ممانعت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها