ترجمه Impeller در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rollepmi) وادار كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ برنده‌ , در فارسی : تشجيح‌ كننده‌.

Impeller به چه معناست و Impeller یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impeller

(rollepmi) وادار كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rollepmi) وادار كننده‌, ترجمه (rollepmi) وادار كننده‌, کلمات شبیه (rollepmi) وادار كننده‌ , پيش‌ برنده‌ به لاتین , تشجيح‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها