ترجمه Impendent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قريب‌ الوقوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهديد كننده‌ , در فارسی : اويزان‌.

Impendent به چه معناست و Impendent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impendent

قريب‌ الوقوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قريب‌ الوقوع‌, ترجمه قريب‌ الوقوع‌, کلمات شبیه قريب‌ الوقوع‌ , تهديد كننده‌ به لاتین , اويزان‌. به لاتین
دانلود فایل ها