ترجمه Impenitence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشيمان‌ نشدن‌ از گناه‌ , در فارسی : بي‌

Impenitence به چه معناست و Impenitence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impenitence

سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌, ترجمه سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌, کلمات شبیه سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌ , پشيمان‌ نشدن‌ از گناه‌ به لاتین , بي‌ به لاتین
دانلود فایل ها