خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27078 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27078','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27078 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impenitence به فارسی

ترجمه Impenitence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشيمان‌ نشدن‌ از گناه‌ , در فارسی : بي‌

Impenitence به چه معناست و Impenitence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impenitence

سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌, ترجمه سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌, کلمات شبیه سر سختي‌ زياد در گناهكاري‌ , پشيمان‌ نشدن‌ از گناه‌ به لاتین , بي‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: