ترجمه Impenitent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توبه‌ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناپشيمان‌.

Impenitent به چه معناست و Impenitent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impenitent

توبه‌ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی توبه‌ناپذير, ترجمه توبه‌ناپذير, کلمات شبیه توبه‌ناپذير , ناپشيمان‌. به لاتین
دانلود فایل ها