ترجمه Imperishable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاسد نشدني‌. می باشد

Imperishable به چه معناست و Imperishable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imperishable

فاسد نشدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فاسد نشدني‌., ترجمه فاسد نشدني‌., کلمات شبیه فاسد نشدني‌.
دانلود فایل ها