ترجمه Impermissible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ممنوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير مجاز , در فارسی : ناروا.

Impermissible به چه معناست و Impermissible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impermissible

ممنوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ممنوع‌, ترجمه ممنوع‌, کلمات شبیه ممنوع‌ , غير مجاز به لاتین , ناروا. به لاتین
دانلود فایل ها