ترجمه Impertinent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گستاخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ربط‌.

Impertinent به چه معناست و Impertinent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impertinent

گستاخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گستاخ‌, ترجمه گستاخ‌, کلمات شبیه گستاخ‌ , بي‌ ربط‌. به لاتین
دانلود فایل ها