ترجمه، معنی و ریشه کلمه Impetigo به فارسی

ترجمه Impetigo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) قوباء اصفر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زرد زخم‌.

Impetigo به چه معناست و Impetigo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impetigo

(ط‌ب‌) قوباء اصفر به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) قوباء اصفر, ترجمه (ط‌ب‌) قوباء اصفر, کلمات شبیه (ط‌ب‌) قوباء اصفر , زرد زخم‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: