ترجمه Impetigo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) قوباء اصفر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زرد زخم‌.

Impetigo به چه معناست و Impetigo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impetigo

(ط‌ب‌) قوباء اصفر به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) قوباء اصفر, ترجمه (ط‌ب‌) قوباء اصفر, کلمات شبیه (ط‌ب‌) قوباء اصفر , زرد زخم‌. به لاتین
دانلود فایل ها