ترجمه Imply در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشاره‌ داشتن‌ بر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشاره‌كردن‌ , در فارسی : رساندن‌.

Imply به چه معناست و Imply یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imply

اشاره‌ داشتن‌ بر به خارجی , ریشه انگلیسی اشاره‌ داشتن‌ بر, ترجمه اشاره‌ داشتن‌ بر, کلمات شبیه اشاره‌ داشتن‌ بر , اشاره‌كردن‌ به لاتین , رساندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها