ترجمه Imply در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مط‌لبي‌ را رساندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضمنا فهماندن‌ , در فارسی : دلالت‌ ضمني‌ كردن‌بر

Imply به چه معناست و Imply یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imply

مط‌لبي‌ را رساندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مط‌لبي‌ را رساندن‌, ترجمه مط‌لبي‌ را رساندن‌, کلمات شبیه مط‌لبي‌ را رساندن‌ , ضمنا فهماندن‌ به لاتین , دلالت‌ ضمني‌ كردن‌بر به لاتین
دانلود فایل ها