ترجمه Import در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاثير كردن‌ در می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با پيروزي‌بدست‌ امدن‌ , در فارسی : تسخير كردن‌

Import به چه معناست و Import یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Import

تاثير كردن‌ در به خارجی , ریشه انگلیسی تاثير كردن‌ در, ترجمه تاثير كردن‌ در, کلمات شبیه تاثير كردن‌ در , با پيروزي‌بدست‌ امدن‌ به لاتین , تسخير كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها